รับเขียนเว็บไซด์

ฟรี ... เขียนเว็บไซด์ของบริษัท
เมื่อตกลงทำบัญชีร่วมกับเราอย่างน้อย 12 เดือน ทางเราจะจัดทำเว็บไซด์ให้ลูกค้าฟรี (ปกติค่าจัดทำเว็บไซด์ 5,000 บาท) และดูแลเว็บไซด์ให้ฟรีเป็นระยะเวลา 12 เดือน (ปกติค่าดูแลเว็บไซด์คิดเดือนละ 500 บาท)