รับปิดงบการเงิน

รับปิดงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี นิติบุคคลจะต้องปิดงบการเงิน เพื่อนำส่งกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีระยะเวลากำหนดรับงบการเงิน หากยื่น เกินกำหนด ก็จะก่อให้เกิดค่าปรับต่างๆ และยังส่งผลกระทบด้านอื่นตามมา เช่น บางบริษัท อาจจะเป็นต้องใช้งบการเงินในการกู้ยืมสินเชื่อต่างๆ หรือใช้ประมูลงานราชการซึ่งจำเป็นต้องใช้งบการเงินประกอบ ดังนั้น บริษัทฯ ยินดีที่จะให้บริการปิดงบการเงินให้กับนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล ฯลฯ 

การยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ใบทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) มีหน้าที่การยื่นแบบแสดงรายได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งของดีคือ ผู้ประกอบการสามารถใช้เอกสารการเสียภาษี เป็นเอกสารประกอบการกู้ยืมของสินเชื่อได้ เพราะสถาบันการเงินจะขอหลักฐานที่แสดงว่ามีรายได้

บริการให้คำปรึกษา ปัญหาการปิดงบการเงิน

  • ตั้งแต่เปิดมาไม่เคยยื่นงบการเงิน
  • ไม่ปิดงบการเงินมาหลายปี
  • มีจดหมายติดต่อจากกรมสรรพากร
  • มีจดหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • มีจดหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ได้รับจดหมายตรวจสภาพกิจการ
  • เป็นตัวแทนชี้แจงเรื่องภาษี แทนผู้ประกอบการ
  • บุคคลธรรมดาที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท / ปี